Pečovatelská služba Most k domovu

Seniorům a zdravotně postiženým lidem, ale i rodinám s dětmi vyžadujícím pomoc jiné fyzické osoby nabízíme prostřednictvím naší pečovatelské služby pomoc s péčí o svoji osobu i domácnost. Společně oddálíme okamžik odchodu do ústavní péče. Pomůžeme vám setrvat doma tak nejdéle, jak je to jen možné. Známé prostředí a sociální zázemí v kombinaci s naší pomocí, udělá váš život příjemnějším. Budete se cítit samostatnější a nezávislejší i přes to, v jaké situaci se právě nacházíte.

S námi už na to nebudete sami !


Pečovatelská služba je poskytována pouze na území obce Jesenice a jejích spádových obcí.

Poslání:
Posláním Pečovatelské služby je umožnit seniorům a těžce zdravotně postiženým občanům prostřednictvím naší péče zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je sociální služba a není hrazená ze zdravotního pojištění.

Cíle:
zajistit základní životní potřeby klientů, podporovat samostatný a nezávislý způsob života v domácnostech, zachovat kontakt se sociálním prostředím, oddálit nutnost umístění do ústavní péče.

Principy:
slušnost a neúplatnost při jednání, flexibilita, individuální přístup, svobodné rozhodování, rovnost všech uživatelů, služby poskytujeme bez ohledu na náboženské vyznání, rasu a pohlaví.

Službu poskytujeme (cílová skupina):
občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, občanům s invalidním důchodem, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme:
občanům, kteří nespadají do cílové skupiny, občanům s výraznými projevy agresivity vůči zaměstnancům PS, nebo občanům, kteří odmítnou respektovat základní pravidla, kterými se pečovatelská služba řídí, občanům trpícím přenosnými chorobami, alkoholismem, drogovou závislostí a psychiatrickými poruchami, kteří nejsou pod dohledem odborníka a potřebují odbornou péči.

Úkony pečovatelské služby:

Jaké konkrétní služby poskytujeme?

1) Pomoc a podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygienu jako například:

 • oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

2) Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • podávání jídla a pití
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

3) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných těles
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla
 • praní a žehlení osobního prádla

4) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • doprovázení i například na běžnou zdravotní procházku, na nákup a zpět

Pečovatelská služba spadá pod rámec sociálních služeb a z tohoto důvodu není hrazená ze zdravotního pojištění. Mezi osoby, o které se nemůžeme postarat patří drogově závislí, alkoholici, osoby trpící přenosnými chorobami a psychiatrickými poruchami. 

Pečovatelská služba neposkytuje své služby:

 • občanům s infekčním či přenosným onemocněním
 • občanům v karanténě
 • občanům závislým na návykových látkách a v akutní fázi intoxikace

stredocesky kraj

 

Jsme zařazeni v síti Středočeského kraje, který finančně podporuje pečovatelskou a odlehčovací službu.


Sociální pracovník

Mgr. Karolina Tumlířová

Tel.: +420 315 559 976
Email: socialnisluzby@mostkdomovu.cz

Ceník služeb

Ceník pečovatelská služba 2020.doc (82kb)