Odlehčovací služba


Kde odlehčovací službu poskytujeme?

Službu poskytujeme na celém území okresu Prahy Západ, každý den od: 7:00 - 19:00, včetně víkendů a svátků.

 

Jakou formou poskytujeme odlehčovací službu?

Odlehčovací služba je poskytována jako terénní a je poskytována dle potřeby klienta přímo u něj doma.

Jaké činnosti služba obsahuje?

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

Jaký smysl má odlehčovací služba?

  • Smyslem odlehčovací služby je, umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek, nebo možnost pro vyřízení osobních či úředních záležitostí.
  • Službu mohou využít i rodiny, které řeší náhlé zhoršení zdravotního stavu svého blízké osoby a potřebují čas na hledání dlouhodobého řešení.
  • Kromě umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě je dalším cílem podpora klienta a zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.

 

Službu nelze hradit ze zdravotního pojištění.

 

ceník služby

Ceník služby - od 1. 6. 2022 (77kb)


stredocesky kraj

 

Jsme zařazeni v síti Středočeského kraje, který finančně podporuje pečovatelskou a odlehčovací službu.


Napište si o více informací