DÁRCOVSTVÍ


Chcete podpořit náš domácí hospic?

Vážíme si každé finanční podpory, kterou proměňujeme v pomoc pro naše pacienty. Domácí hospicová péče je totiž stále zčásti závislá právě na darech a grantech.

Proč tomu tak je a jak vaši finanční pomoc využijeme?

Pacient na konci života potřebuje nejen péči svých blízkých, zdravotní sestry a lékaře, ale také psychologa nebo sociálního pracovníka. Ti všichni dohromady tvoří multidisciplinární tým. Psycholog a sociální pracovník pomáhají pacientovi i rodině vyrovnat se s těžkou situací nebo komunikovat s úřady ohledně dávek, na které mají blízcí pečující nárok. Každý člen má tak v multidisciplinárním týmu svou nezastupitelnou úlohu. Problém financování takové péče spočívá v tom, že zdravotní pojišťovny hradí pouze práci sester a v rámci pilotního projektu nyní i lékaře – ovšem financování nezbytné sociální a psychologické podpory pacienta a jeho rodiny je závislé pouze na grantech, darech a vedlejší činnosti. Na tuto službu nečerpáme žádný grant a musíme najít jinou formu financování. Ze zkušeností víme, že kvalitní domácí hospicovou péči nelze bez sociálního pracovníka a psychologa zajistit, a proto se obracíme na ty z vás, kteří by chtěli a mohli tuto část péče finančně podpořit.

Pokud nám chcete zaslat příspěvek, můžete tak učinit na náš sbírkový účet:

č. 107-8971820227/0100variabilní symbol3322

Následně si můžete vaší platbu ověřit na tomto transparentním účtu zde. Pokud potřebujete potvrzení o platbě, uveďte do zprávy příjemce jméno a adresu. Následně nás prosím kontaktujte na telefonu 777 437 201 nebo e-mailu: podatelna@mostkdomovu.cz.
.Sbírka je povolena Magistrátem hl. města Prahy. Peníze budou použity výhradně na činnost psychologa a sociálních služeb v rámci domácí hospicové péče Most k domovu.


Mnohokrát děkujeme, že pomáháte nám a našim pacientům.