MOBILNI SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE


Důstojný život do poslední chvíle

Umírání je přirozenou součástí života. Zároveň je to ale náročné období jak pro umírajícího, tak i pro jeho nejbližší. Posláním Domácího hospice Most k domovu je pomoci pacientovi a jeho rodině tuto situaci zvládnout a umožnit klientovi strávit poslední období života v jeho domácím prostředí v kruhu blízkých.

Paliativní péče se rozvíjí od 60. let 20. století a vedle klasických ústavních hospiců dnes fungují i domácí (mobilní) hospice, které poskytují pacientovi péči přímo v jeho domově. 

 • „Cílem paliativní péče není smrt přiblížit ani oddálit, ale minimalizovat bolest pacienta a další nepříjemné projevy.“ MUDr. Marek Brožek, lékař Domácího hospice Most k domovu

Jak funguje domácí hospic?

V domácím hospici o klienta společně pečují jeho blízcí (rodina) a multidisciplinární tým Domácího hospice Most k domovu. Klient přitom pobývá ve svém domácím prostředí – tam, kde to dobře zná a kde může být obklopen svými nejmilejšími. Ve spojení s profesionální paliativní péčí našich odborníků to může vést ke šťastnějšímu rozpoložení pacienta a dokonce ke zmírnění jeho duševního a tělesného utrpení.

Domů za ním a rodinou pravidelně dochází zdravotní sestry a v případě potřeby také lékař, psycholog, sociální pracovník a další odborníci. V týmu Domácího hospice Most k domovu jsou lékaři specializující se na paliativní péči, anesteziologii i léčbu bolesti.

Zdravotní sestry i lékař jsou přitom v nepřetržité pohotovosti: rodina klienta se na ně může kdykoliv telefonicky obrátit. Právě trvalý dohled lékaře-specialisty je jedním ze základních principů fungování Domácího hospice Most k domovu.

Jak probíhá zavedení služby domácího hospice?

Kontakt s Domácím hospicem Most k domovu může pacientovi a jeho rodině zprostředkovat ošetřující lékař nebo sociální pracovník v nemocnici anebo se na nás může obrátit přímo rodina. Zavedení péče zajišťuje ambulance paliativní medicíny.

Přípravu na zavedení péče zajišťuje tzv. koordinátor hospicové péče – zkušená zdravotní sestra nebo zdravotnický ošetřovatel. Všichni koordinátoři vlastní registraci odborné způsobilosti k práci bez odborného dohledu vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Úlohou koordinátora je zhodnocení situace klienta, zejména pak toho, zda rodina náročnou péči zvládne. Aktivní spolupráce rodiny je nedílnou součástí domácí hospicové péče a jednou z podmínek zavedení služby. Rodina se o pacienta stará v průběhu dne – sleduje jeho zdravotní stav, podává mu stravu, zajišťuje pitný režim, hygienu a další základní potřeby.

Pokud je rodina připravena pacientovi poskytnout potřebnou péči, koordinátor dále zajistí ve spolupráci s rodinou odpovídající vybavení domácího prostředí. To zahrnuje zejména vhodnou polohovací postel, matraci proti proleženinám, infuzní stojan a další pomůcky. Všechno toto vybavení je možné zapůjčit v naší půjčovně pomůcek.

Koordinátor rovněž spolupracuje s rodinou a ošetřujícím lékařem při propuštění pacienta z nemocnice a předání lékařské dokumentace.

Pacienta následně navštíví lékař Domácího hospice Most k domovu, který je specialistou v oboru anesteziologie a zaměřuje se na paliativní medicínu v domácím prostředí. Lékař, jenž tímto přebírá odpovědnost za paliativní léčbu, provede vyšetření, a pokud s tím pacient souhlasí, seznámí jej s průběhem léčby a s prognózou.

Součástí lékařské zprávy je i tzv. SOS medikace, která dovoluje zdravotním sestrám aplikovat při komplikacích léky, které zbaví pacienta utrpení. Jedná se především o léky proti průlomové bolesti, zvracení či proti křečím. Lékař vyhodnocuje další průběh nemoci a případně upravuje medikaci na základě hlášení zdravotních sester, které pacienta navštěvují a vedou zdravotnickou dokumentaci. Pokud je to třeba, lékař samozřejmě pacienta znovu navštíví.

Jak probíhá péče o pacienta?

Samotnou ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry, které také mají příslušnou odbornou způsobilost. Četnost jejich návštěv záleží na indikaci lékaře. Sestry aplikují léky, infuze, provádí ošetřovatelskou rehabilitaci a ostatní úkony, které jsou v jejich kompetenci. Společně s rodinou se starají o hygienu pacienta, polohování, prevenci proleženin, případně ošetřují chronické rány a zajišťují ostatní potřeby pacienta v rámci ošetřovatelské péče. Sestry jsou odpovědné za denní hodnocení zdravotního stavu pacienta, zejména příznaků, které doprovázejí umírání.

 • „Všichni členové našeho multidisciplinárního týmu jsou profesionálové ve svém oboru, mají zkušenosti s paliativní péčí a zároveň kladou velký důraz také na lidský přístup k pacientovi i jeho rodině.“  Jiří Kabát, ředitel Domácího hospice Most k domovu

Jak překonat obavy?

Víme, že rodina a přátelé často mají obavy, že se nedokážou s touto mezní životní situací vyrovnat. Nevědí, co budou říkat, do jaké míry mají projevit své city a také si nedovedou představit, jak zvládnou projevy pacientovy nemoci, zdali dokážou být pacientovi oporou. S tím vším jim poradí naši odborníci jednooborové psychologie. Naše zkušenosti ukazují, že blízcí pacienta jsou i přes všechen smutek rádi, že mu mohli zajistit důstojný život do poslední chvíle. Velmi nás těší poděkování, které poté do naší kanceláře přicházejí.

Jak je péče finančně náročná?

Klienti VZP, OZP, VOZP a ZPMV  mají zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou a hlavním městem Prahou. Úhrada je požadována pouze ve výši doplatku na některé léky, pokud tyto léky nejsou kompletně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a naše zařízení bylo povinno tento doplatek uhradit.  

Pro správné fungování hospicové péče v domácím prostředí je často potřebná odlehčovací služba. Za tuto činnost hradí klienti 130 Kč/den.

Podmínky zavedení hospicové péče:

 • Pacient si přeje hospicovou péči v domácím prostředí.
 • Ošetřující lékař rozhodne o zavedení symptomatické léčby. Toto rozhodnutí musí být uvedeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
 • Pacientovo domácí zázemí je vybaveno základními prostředky k jeho ošetřování (kvalitní lůžko, pomůcky proti proleženinám apod.). Všechny tyto pomůcky je možné zapůjčit.  u nás nebo v jakékoliv půjčovně kompenzačních pomůcek.
 • Rodinní příslušníci jsou schopni zajistit pacientovi základní životní potřeby – stravu, pitný režim, polohovaní a hygienu. V nepřetržitém dohledu nad pacientem a v pečovatelské úloze může rodině také pomoci personál asistenční služby.

Lékaři MSSP

Vedoucí lékař

 • MUDr. Irena Pechanová

Lékaři:

 • MUDr. Leona Mrázková 
 • MUDr. Hynek Cikánek
 • MUDr. Marek Brožek
 • MUDr. Jana Milerová
 • MuDr. Kateřina Krejčí
 • MuDr. Hana Turková
 • MuDr. Pavla Baťková

Podpora projektu

Image​​

Magistrát Hl. města Prahy pravidelně finančně podporuje rozvoj domácí hospicové péče