Domácí nouzové volání pro seniory

Život ve městě sice na jednu stranu přináší pohodlí, na straně druhé však znamená určitou izolaci, zejména pro ty, kdo žijí ve svém bytě sami. Každý si zcela pochopitelně chrání své soukromí, pro seniory a zdravotně postižené se ovšem může jejich vlastní útočistě změnit v past – v okamžiku, kdy se nedokáží dostat k telefonu, aby si přivolali pomoc. Ten, kdo se chce vyhnout riziku, že zůstane předlouhé hodiny ležet na podlaze bez pomoci, se dnes už nemusí vzdávat vlastního bydlení. Existuje totiž služba „Domácí nouzové volání“ nabízející možnost se za pomoci tlačítka, které má člověk v náramku na ruce, či zavěšený na krku, spojit s dispečinkem zajišťujícím pomoc. Domácí nouzové volání pro seniory a zdravotně postižené občany je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starých nebo zdravotně postižených lidí. Jako hlavní přínos této služby je třeba vidět zejména to, že pomáhá zdravotně postiženým lidem a seniorům ve vysokém věku prožít svůj život důstojně, podle jejich přání a v jejich přirozeném prostředí. Podpora rozvoje této služby včetně rozvoje dalších terénních služeb, jako je osobní asistence, pečovatelská služba a domácí zdravotní péče, bezesporu může výrazně pomoci transformovat stávající strukturu sociálních služeb. Samotná služba zajišťuje nepřetržitou pomoc v nouzi. Pokud je klient soběstačný a s pomocí pečovatelské služby si dovede zajistit základní životní potřeby, je tato služba výborným doplňkem zejména pro účely prevence. Její předností je, že zajišťuje klientům jistotu, klid a bezpečí.

 Varianta 1)

Klient  má v bytě nainstalované zařízení tísňové péče, které se skládá ze základní jednotky a přenosného tlačítka, které nosí v podobě náramku nebo přívěšku. V tísni, nebo když si jednoduše neví rady, stiskne tlačítko, a tím dojde ke hlasovému propojení s operátorem. Ten velmi rychle zajistí potřebnou pomoc. Zařízení funguje po celém bytě, takže i pokud dojde k úrazu a klient bude v dané době imobilní, může si sám pomocí tlačítka pomoc přivolat. Zařízení nefunguje mimo byt.

Varianta2)

Klient používá mobilní telefon Aligator, který je určen pro seniory. Jeho význam spočívá v tom, že ho lze používat jako klasický mobilní telefon, má velká čísla na klávesnici a je úmyslně přizpůsoben jednoduchému ovládání pro seniory. Jeho součástí je nouzové tlačítko na zadní straně, které funguje stejně, jako pevná sada do bytu. Telefon je zapojen do našeho systému pomoci a v případě nouze má oboustranný hlasitý odposlech. Zařízení funguje i mimo byt.

Služba je poskytována v rámci Prahy a Středočeského kraje a je určena zejména nemohoucím seniorům, kterým nelze s ohledem na sociální situaci rodiny zajistit intenzivní dohled a pomoc. Z hlediska prevence doporučujeme instalovat toto zařízení i u seniorů, kteří  žijí sami, jsou soběstační a schopni si v případě nouze pomoc zavolat. Může dojít k situaci, kdy upadnou a nebudou moci telefonem pomoc zavolat. Jediným prostředkem pro zavolání pomoci v takovém případě je tlačítko tísňové péče, které klient nosí stále u sebe.

Měsíční poplatek za připojení činí 400 Kč.

PARTNEREM TOHOTO PROJEKTU JE ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ASČR

 

Zdravotní ústav Most k domovu
poskytovatel služby „Domácí nouzové volání pro seniory“
www.mostkdomovu.cz
Objednávání služby na tel.: 603239255

Vyhledávání

Mostkdomovu © 2009 Všechna práva vyhrazena.